(1)
Kruk, J. Metodyka Jako Praktyka Kulturowa (archetypowa). Ku źródłom Zmiany W Dydaktyce. PWE 2015, 28, 9-20.