(1)
Męczkowska-Christiansen, A. Socjalizacja Poznawcza Jako (d)efekt kształcenia Szkolnego (na Tle rozważań Nad Kulturowym Kontekstem Konstruowania Struktur Poznawczych człowieka). PWE 2015, 28, 21-32.