(1)
Jendza, J.; Zalewska, E.; Zamojski, P. Techniczny, Epistemologiczny I Kulturowy Wymiar Metod ksztaƂcenia. Casus Metody Montessori. PWE 2015, 28, 46-55.