(1)
Nowak, J. Kompetencje Pedagogiczne studentów Edukacji Wczesnoszkolnej Jednym Z warunków Zmiany Rozwojowej uczniów. PWE 2015, 28, 81-91.