(1)
Szymczak, J. Model Rozwijania Refl eksyjności U (przyszłych) Nauczycieli Edukacji Wczesnoszkolnej – założenia, Istota, Motywy Konstruowania I Nadawania Mu Wymiaru Praktycznego. PWE 2015, 28, 140-153.