(1)
Symonowicz-Jabłońska, I. W Poszukiwaniu „straconych” autorytetów: Recenzja książki Inspiracje Pedagogiką freinetowską. Tom I: Studia, źródła, Wspomnienia Dedykowane Halinie Semenowicz, Red. A. Semenowicz, H. Stolarczyk, A. Szwech,. PWE 2015, 28, 163-166.