(1)
Klus-Stańska, D. „Nasz elementarz” – krótki Opis Daru, który zubaża Obdarowanych. PWE 2014, 27, 24-44.