(1)
Wiśniewska-Kin, M. Gra pozorów I złudzeń We Wczesnoszkolnej Edukacji Polonistycznej. PWE 2014, 27, 45-53.