(1)
Siegień, W.; Frąckowiak, S. Poza intymnością rodziców I Dzieci. Zbiorowe Studium osób Oraz Kompleks Edypa Au Rebours. PWE 2014, 27, 74-87.