(1)
Prymak, T. O Patologii I zagrożeniach Cyfrowego Pokolenia. Recenzja książki Stanisława Kozaka, Patologia Cyfrowego dzieciństwa I młodości. Przyczyny, Skutki, Zapobieganie W Rodzinach I szkołach. Warszawa 2014, Wydawnictwo Difin SA: Recenzja książki S. Kozaka, Patologia Cyfrowego dzieciństwa I młodości. Przyczyny, Skutki, Zapobieganie W Rodzinach I szkołach. PWE 2014, 27, 143-148.