(1)
Maj, A. Metoda projektów Jako Strategia Wcielania W Praktykę Idei wyłaniającego Się Programu. PWE 2014, 25, 86-98.