(1)
Ostrouch-Kamińska, J. Partnerstwo W Relacji małżeńskiej Jako współczesna wartość Wychowania. PWE 2016, 33, 114-123.