(1)
Dziekońska, J. Komunikacja „cyfrowych tubylców” Za pośrednictwem Telefonu komórkowego. PWE 2014, 24, 82-94.