Kopciewicz, L. (2018). Jak nauczyciele wykorzystują technologie komunikacyjne w pracy szkoły? Cyfrowe projektowanie dydaktyczne i teoria Pierra Rabardela w badaniach dydaktycznego potencjału urządzeń mobilnych. Problemy Wczesnej Edukacji, 41(2), 7–19. https://doi.org/10.26881/pwe.2018.41.01