Walter, N. (2018). Szkoła jako przestrzeń inkubacji aktywności cyfrowej nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Problemy Wczesnej Edukacji, 41(2), 20–27. https://doi.org/10.26881/pwe.2018.41.02