Nowicka, M. (2018). Portal Scholaris jako platforma cyfrowej edukacji wczesnoszkolnej – zmiana czy cementowanie utartych ścieżek dydaktycznych?. Problemy Wczesnej Edukacji, 41(2), 37–47. https://doi.org/10.26881/pwe.2018.41.04