Dagiel, M., & Kowalik-Olubińska, M. (2018). Growing up online, czyli wiedzieć i działać w świetle internetowych poradników nie tylko dla nauczycieli. Problemy Wczesnej Edukacji, 41(2), 69–77. https://doi.org/10.26881/pwe.2018.41.07