Lewicka-Zelent, A., & Pytka, A. (2018). Telefony i komputery w codziennym życiu uczniów w młodszym wieku szkolnym. Problemy Wczesnej Edukacji, 41(2), 78–88. https://doi.org/10.26881/pwe.2018.41.08