Dziekońska, J. (2018). Zostań MovieStarPlanet! – czyli o partycypacji kultury dziecięcej w kulturze cyfrowej. Problemy Wczesnej Edukacji, 41(2), 89–99. https://doi.org/10.26881/pwe.2018.41.09