Dankowska-Kosman, M., & Staszkiewicz-Grabarczyk, I. (2018). Portale społecznościowe w doświadczeniach ośmiolatków. Problemy Wczesnej Edukacji, 41(2), 100–107. https://doi.org/10.26881/pwe.2018.41.10