Bielinis, L., Kurkowski, C., & Maciejewska, M. (2018). „Tubylec tubylcowi nierówny”. Przyszli nauczyciele o uczeniu się w epoce cyfrowej. Problemy Wczesnej Edukacji, 41(2), 117–125. https://doi.org/10.26881/pwe.2018.41.12