Sobierańska, D. (2018). ArtApki w edukacji plastycznej uczniów w wieku wczesnoszkolnym. Problemy Wczesnej Edukacji, 41(2), 129–136. https://doi.org/10.26881/pwe.2018.41.13