Smykowski, B. (2018). Znaczenie dla pedologii odkrycia przez Lwa S. Wygotskiego okresów kryzysu w kulturowym rozwoju dzieci i młodzieży. Problemy Wczesnej Edukacji, 42(3), 37–48. https://doi.org/10.26881/pwe.2018.42.05