Wiśniewska-Kin, M. (2018). „Uwspólnione” tworzenie sensu w interakcji dziecka z dorosłym. Problemy Wczesnej Edukacji, 42(3), 49–59. https://doi.org/10.26881/pwe.2018.42.06