Kruk, J. (2018). Pracownia wczesnej edukacji jako środowisko uczące. Rekonstrukcja teoretyczna i uwagi praktyczne. Problemy Wczesnej Edukacji, 42(3), 86–93. https://doi.org/10.26881/pwe.2018.42.09