Jarosz, E. (2018). Badania dotyczące dzieciństw(a) – perspektywa praw dziecka. Problemy Wczesnej Edukacji, 43(4), 7–19. https://doi.org/10.26881/pwe.2018.43.01