Męczkowska-Christiansen, A. (2018). Uczeń zdolny w perspektywie dyskursu produkcyjnego. W stronę krytycznej rewizji pedagogiki zdolności. Problemy Wczesnej Edukacji, 43(4), 30-38. https://doi.org/10.26881/pwe.2018.43.03