Chmura-Rutkowska, I., & Ostrouch-Kamińska, J. (2018). Edukacja dzieci do partnerstwa kobiet i mężczyzn jako sposób na przeciwdziałanie przemocy ze względu na płeć. Problemy Wczesnej Edukacji, 43(4), 39–49. https://doi.org/10.26881/pwe.2018.43.04