Chrostowska, B. (2018). Sharenting – skala i wielowymiarowość zjawiska (nierozważnego) ujawniania przez rodziców informacji o dzieciach w mediach społecznościowych. Problemy Wczesnej Edukacji, 43(4), 58–68. https://doi.org/10.26881/pwe.2018.43.05