Ćwirynkało, K., & Bartnikowska, U. (2018). Dzieci z rodzin zastępczych w szkole. Raport o współpracy rodziców zastępczych z personelem szkoły. Problemy Wczesnej Edukacji, 43(4), 77–85. https://doi.org/10.26881/pwe.2018.43.07