Kusztal, J., & Turczyk, M. (2018). Witraże dziecięcego „bycia w życiu” – dobrostan versus obrazy codzienności. Problemy Wczesnej Edukacji, 43(4), 86–95. https://doi.org/10.26881/pwe.2018.43.08