Białobrzeska, K. (2018). Przeciwdziałanie ubóstwu dzieci i młodzieży w Unii Europejskiej. Między planowaniem a działaniem. Problemy Wczesnej Edukacji, 43(4), 96–104. https://doi.org/10.26881/pwe.2018.43.09