Nowicka, M., & Lodd-Bartołd, A. (2018). Gimbusowa kultura dziecięca – rekonesans badawczy. Problemy Wczesnej Edukacji, 43(4), 105–113. https://doi.org/10.26881/pwe.2018.43.10