Dagiel, M., & Kowalik-Olubińska, M. (2018). Bycie dziecka w Polsce „dobrej zmiany”– między Konwencją o Prawach Dziecka a rzeczywistością. Problemy Wczesnej Edukacji, 43(4), 114–124. https://doi.org/10.26881/pwe.2018.43.11