Forma, P., & Bełtkiewicz, D. (2018). Bajka terapeutyczna jako medium edukacyjne: wzorce społeczne, kulturowe i językowe. Problemy Wczesnej Edukacji, 43(4), 127–136. https://doi.org/10.26881/pwe.2018.43.12