Sobierańska, D., & Szyller, A. (2019). Sztuki plastyczne w naiwnych teoriach uczniów edukacji wczesnoszkolnej. Problemy Wczesnej Edukacji, 44(1), 66-75. https://doi.org/10.26881/pwe.2019.44.06