Józefowicz, A. (2019). Edukacja dziecka ku ponadczasowym wartościom – rozważania na przykładzie współczesnej "Baśni o perle" Anny Gibasiewicz. Problemy Wczesnej Edukacji, 44(1), 94–102. https://doi.org/10.26881/pwe.2019.44.09