Godlewska-Zaorska, A., & Olender-Jermacz, B. (2019). „Uniwerek” – opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech. Od inspiracji do realizacji. Problemy Wczesnej Edukacji, 44(1), 117-124. https://doi.org/10.26881/pwe.2019.44.11