Lewartowska-Zychowicz, M. . (2019). W poszukiwaniu (neo)liberalnych tropów w celach wychowania moralnego wskazanych w podstawie programowej dla I etapu edukacyjnego. Problemy Wczesnej Edukacji, 45(2), 17–26. https://doi.org/10.26881/pwe.2019.45.02