Szczepska-Pustkowska, M. . (2019). Sprawozdanie z I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Edukacja-Społeczeństwo”: Edukacja i pedagogika w gąszczu pluralizmu religijności i areligijności. Problemy Wczesnej Edukacji, 45(2), 115–120. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/3973