Turczyk, M., & Kusztal, J. (2019). DzieciƄstwo, dziecko i jego dobro w perspektywie Korczakowskiej. Problemy Wczesnej Edukacji, 46(3), 7-15. https://doi.org/10.26881/pwe.2019.46.01