Połonnikow, A., & Korczałowa, N. (2019). Czytając Korczaka (Zarys projektu badania dydaktycznego). Problemy Wczesnej Edukacji, 46(3), 26-36. https://doi.org/10.26881/pwe.2019.46.03