Wiśniewska-Kin, M. . (2019). „Momenty wychowawcze” w projektowaniu procesu kształcenia kulturowej kompetencji dzieci. Problemy Wczesnej Edukacji, 46(3), 37–46. https://doi.org/10.26881/pwe.2019.46.04