Kruk, J. ., & Pałka-Pilecka, M. (2019). Problematyka relacji osobowych w ujęciu Janusza Korczaka w odniesieniu do wychowawców i nauczycieli. Rekonstrukcja teoretyczno-empiryczna. Problemy Wczesnej Edukacji, 46(3), 58–69. https://doi.org/10.26881/pwe.2019.46.06