Siegień, W. (2019). Wyjść poza krąg. O przywracaniu pedagogiki Marii Rogowskiej-Falskiej i Wiery Schmidt. Problemy Wczesnej Edukacji, 46(3), 91–100. https://doi.org/10.26881/pwe.2019.46.09