Sokołowska, J. (2019). Korczaka i współczesnych pedagogów ulicy koncepcja uwspólniania świata jako inspiracja podejść partycypacyjno-rozwojowych w pracy z dziećmi ulicy. Problemy Wczesnej Edukacji, 46(3), 101-110. https://doi.org/10.26881/pwe.2019.46.10