Jarosz, E. . (2019). „Zakazuje się stosowania kar cielesnych”. I co dalej? Nowoczesne strategie eliminacji przemocy w wychowaniu. Problemy Wczesnej Edukacji, 47(4), 7–17. https://doi.org/10.26881/pwe.2019.47.01