Dąbrowska, A. ., & Kusztal, J. (2019). Dobre praktyki w zakresie ochrony dziecka w procesie resocjalizacji i readaptacji społecznej jego skazanych rodziców. Problemy Wczesnej Edukacji, 47(4), 18–25. https://doi.org/10.26881/pwe.2019.47.02