Wiśniewska-Kin, M. (2019). Dziecięce kompetencje do przeciwstawiania się w kulturze szkoły polskiej. Problemy Wczesnej Edukacji, 47(4), 35–46. https://doi.org/10.26881/pwe.2019.47.04