Kalinowska, A. (2019). Zjawisko ukrytej przemocy wobec najmłodszych uczniów na zajęciach matematycznych. Problemy Wczesnej Edukacji, 47(4), 70–84. https://doi.org/10.26881/pwe.2019.47.07